Reklamačný formulár

Súhlas so spracovaním osobných údajov: *

Spotřebitel odesláním formuláře uděluje souhlas v souladu §11 zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, se zpracováním, poskytnutím a zpřístupněním svých osobních údajů poskytnutých společnosti JR-Tronic, spol. s ro, se sídlem: Výčapy - Opatovce 295, 951 44 Výčapy - Opatovce, (Nitra) Slovenská republika, IČO 44688326, DIČ SK2022793949, jakož i údajů o nákupech zboží a služeb (název zboží, místo nákupu, čas nákupu, platební podmínky a hodnota nákupu). Tento souhlas současně slouží i jako aktualizace již poskytnutých osobních údajů. Jak dotčená osoba prohlašuje, že si je vědoma svých práv ve smyslu zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info